W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wypełnione wnioski z oryginałem tytułu wykonawczego
wraz z klauzulą wykonalności należy złożyć osobiście w kancelarii komorniczej w Łowiczu przy ul. Chopina 7
lub przesłać pocztą.

Wniosek o egzekucję świadczeń pieniężnych

Wniosek o egzekucję alimentów

Wniosek o doręczenie korespondencji

Wniosek o wyegzekwowanie podwyższonych alimentów

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach alimentacyjnych

Wykaz majątku dłużnika w trybie art. 801 kpc
– osoba fizyczna

Wykaz majątku dłużnika w trybie art. 801 kpc
– osoba prawna

Podanie Wniosek Oświadczenie

Formularz skargi