ADRES


ul. Chopina 7
99-400 Łowicz

NIP: 8341142277
REGON: 750789389

KONTAKT


tel: (46) 837-61-03
fax: (46) 830-08-02
e-mail: lowicz@komornik.pl

GODZINY PRACY


Kancelaria czynna codziennie
8:00-16:00
Komornik przyjmuje interesantów w piątki
10:00-13:00

KONTO


Bank Spółdzielczy
Ziemi Łowickiej:

84 9288 0001 0003 4672 2000 0010

Do naszych zadań należy:

W celu realizacji zadań korzystamy z następujących narzędzi:

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego drogą elektroniczną.

Ognivo

System służący do poszukiwania i zajmowania rachunków bankowych dłużnika.

ZUS-PUE

Elektroniczne zapytanie o płatnika składek dłużnika.

CEPiK

Elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, pozwalający ustalić czy dłużnik jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu mechanicznego.

EKW

Elektroniczne Księgi Wieczyste. Umożliwia przeglądanie ksiąg wieczystych przez Internet, a także złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

ePUAP

Ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób.