ADRES


ul. Chopina 7
99-400 Łowicz


NIP: 8341142277
REGON: 750789389

KONTAKT


tel: (46) 837-61-03
fax: (46) 830-08-02


e-mail: lowicz@komornik.pl

GODZINY PRACY


Kancelaria od dnia 03-01-2024 r. czynna codziennie
7:30-15:30

Komornik przyjmuje interesantów
w piątki 10:00-13:00

KONTO


Bank Spółdzielczy
Ziemi Łowickiej:
84 9288 0001 0003 4672 2000 0010

Do naszych zadań należy:

W celu realizacji zadań korzystamy z następujących narzędzi:

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego drogą elektroniczną.

Ognivo

System służący do poszukiwania i zajmowania rachunków bankowych dłużnika.

ZUS-PUE

Elektroniczne zapytanie o płatnika składek dłużnika.

CEPiK

Elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, pozwalający ustalić czy dłużnik jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu mechanicznego.

EKW

Elektroniczne Księgi Wieczyste. Umożliwia przeglądanie ksiąg wieczystych przez Internet, poszukiwanie nieruchomości dłużnika, a także złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

ePUAP

Ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób.

BMS

Bailiff Management System (BMS) to inteligentny, nowoczesny system dla Wierzycieli, Pełnomocników oraz Komorników służący do kompleksowego zarządzania sprawami znajdującymi się na etapie egzekucji komorniczej.

Geoportal Powiatu Łowickiego

Umożliwia komornikowi wstępne zweryfikowanie, czy konkretna osoba fizyczna bądź prawna widnieje w rejestrze Ewidencji Gruntów i Budynków na terenie powiatu łowickiego.

SEPI

Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna. Umożliwia dostęp do informacji pochodzących z Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Świadczeń Rodzinnych, Urzędów Miast i innych jednostek samorządowych.

Komornik Online

System ten umożliwia podgląd postępowań egzekucyjnych z dowolnego miejsca. Z tego programu korzystać mogą wierzyciele i pełnomocnicy wierzycieli z dostępem tylko i wyłącznie do swoich spraw.